Val trap tijdens bedrijfsuitje

14 Februari, 2017 10:36

Letselschade tijdens bedrijfsuitje

Tegenwoordig is een Escaperoom een populaire bestemming als bedrijfsuitje. Samen als team puzzelend uit een ruimte proberen te ontsnappen. Je wordt opgesloten in een kamer en door het oplossen van vraagstukken krijg je sleutels, waarmee je toegang tot een andere ruimte krijgt. Het verrassingsaspect is erg belangrijk. Deelnemers krijgen van te voren een korte uitleg en soms een instructiefilmpje.  Door het gebruik van speciale licht- en geluideffecten wordt alles nog wat spannender gemaakt. Zo ook in deze casus.

Op 12 juni 2015 nam een 63-jarige man deel aan een personeelsuitje in de escaperoom. Toen zijn groep in de laatste ruimte de code had ontcijferd, konden ze een metalen traliehek openmaken. Daarachter was een trap naar een andere ruimte beneden. De man ging als derde de trap af, maar kon niet goed zien waar hij zijn voeten moest neerzetten en kwam ten val. Hij liep ernstig letsel op in de vorm van een gecompliceerde beenbreuk.

Wat was de situatie ter plekke?

De trap bestond uit twee houten delen, waarbij het onderste deel verbonden was middels een klein platform. Het onderste deel van trap bestond uit vijf treden en stond haaks op het bovenste deel. Tijdens de afdaling werd rook geproduceerd uit twee rookmachines. Dit in combinatie met lichtflitsen en harde geluidseffecten.

Organisatie brengt na ongeval wijzigingen aan

Na het ongeval zijn er een aantal wijzigingen aan en rond de trap aangebracht:

 • een armleuning voor het onderste deel van de trap,
 • reflecterende strips op de traptreden van het onderste deel van de trap
 • de laatste traptrede van de onderste deel van de trap is wit geschilderd
 • wijzigingen in de positie van de bouwlampen
 • één van de rookmachines is vervangen door een zogeheten vulkaan-machine.

Man viel omdat hij niets kon zien

De man (als eisende partij) verklaart dat het gat, waarin zich de houten smalle trap bevond, zich vulde met mist. Het zicht in het trapgat werd ernstig beperkt door de lichteffecten  in combinatie met de rookmachines. Hij daalde de trap af terwijl hij zich met twee handen vasthield aan de leuning en liep, min of meer op de tast achter zijn voorganger aan. Omdat de armleuning stopte, meende de man dat hij al op de begane grond was, maar in werkelijkheid bevond hij zich op het kleine platform. Hij heeft toen een misstap gemaakt en is gevallen met een beenbreuk als gevolg.

Voordat hij de trap afging, kon hij de situatie niet goed inschatten. Hij zag zijn voorganger niet door de rook en het platvorm was niet zichtbaar.

Aansprakelijkheid organisator voor “gevaarlijke situatie”?

De man verwijt de onderneming dat deze niet heeft gewaarschuwd voor de onveilige situatie, bestaande uit:

 • een uit twee delen bestaande trap, welke delen haaks op elkaar stonden
 • in combinatie met het ontbreken van een armleuning bij het platform en
 • het belemmerde zicht door rook en lichteffecten.

De organisatie had eenvoudig maatregelen kunnen treffen door bijvoorbeeld de armleuning tot beneden toe door te laten lopen en door geen of minder rookvorming in het trapgat.

De rechtbank stelt dat bij de beoordeling van deze vordering  de normen van het  bekende Kelderluik arrest het uitgangspunt zijn ( HR 5 november 1965, NJ 1966/136).

Wat zijn de Kelderluikcriteria?

Of in een bepaalde situatie sprake is van onrechtmatigheid, hangt af van de omstandigheden van het geval:

 1. hoe groot is de kans dat iemand de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht neemt;
 2. hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan;
 3. hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn;
 4. hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?

De rechter past de criteria als volgt toe op deze casus:

Hoe groot is de kans dat iemand de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht neemt?

De instructie voorafgaand aan het spel ging vooral over de spelregels en bevatte algemene veiligheidswaarschuwingen. Er is voorafgaand aan het spel niet gewaarschuwd voor mogelijke gevaarlijke situaties in het pand, zoals een trap. De man hoefde dan ook niet met bijzondere oplettendheid de trap af te dalen.

Toen de man de trap wilde afdalen, was er sprake van een desoriënterende omgeving. De licht-, geluid- en rookeffecten bemoeilijkten een veilige afdaling. De man had moeite met de steile trap en hield zich met beide handen vast aan de leuning. Toen deze leuning eindigde, was het zeer goed voorstelbaar dat de man dacht op de begane grond te zijn aangekomen. Hij bevond zich echter op het tussenplatform. Door de rook was de grond niet goed  te onderscheiden.

Gelet op de omstandigheden, lag het voor de hand dat een speldeelnemer bij aankomst op het platform niet de geboden zorgvuldigheid en oplettendheid in acht neemt die eigenlijk nodig was in deze situatie.

Hoe groot is de kans dat er ongevallen ontstaan en hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?

Als iemand van een trap valt of van een platvorm, is het niet denkbeeldig dat dit ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

De onderneming stelt daartegen dat de kans op een ongeval op die trap gering was. Heel veel deelnemers zijn de trap namelijk afgedaald zonder te vallen.

De opvatting van onderneming komt erop neer dat zij niet aansprakelijk zijn, enkel door het feit dat duizenden anderen bij deelname aan het spel geen letsel of ongeval hebben ondervonden. De rechter maakt hiermee korte metten. De onderneming heeft een gevaarzettende situatie gecreëerd en kan zich niet beschermen door deze stelling.

Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?

De rechtbank stelt vast dat de onderneming gepaste veiligheidsvoorzieningen had kunnen treffen. Duidelijke en op het gevaar toegespitste waarschuwingen ontbraken ten tijde van het ongeval.

Na het ongeval heeft de escaperoom een aantal maatregelen getroffen om de veiligheid te verbeteren zoals: reflecterende strips op de treden, een langere armleuning, het wit schilderen van de laatste trede van de trap. Ook zijn de lampen verplaatst en is een rookmachine verwijderd.

Deze eenvoudige maatregelen had de onderneming zonder bezwaarlijke gevolgen ook eerder kunnen treffen.

Rechter: organisator aansprakelijk voor letselschade

De rechter concludeert dat de ondernemer zich onrechtmatig heeft gedragen en dat zij (op grond van artikel 6:162 BW) de hieruit voortvloeiende schade moet vergoeden aan de man.

Letselschade opgelopen bij bedrijfsuitje en behoefte aan advies?

Heeft u ook letselschade opgelopen tijdens een bedrijfsuitje? Of door een andere gevaarlijke situatie? Laat het ons weten; wij staan u graag bij! Wij vertellen u meteen en geheel vrijblijvend hoe uw kansen liggen. En als wij u gaan helpen bij het claimen van uw letselschade, dan is dat voor u volledig kosteloos. Lees hier hoe dat precies werkt.

Extra bescherming >

Gratis advies van een letselschadespecialist van Van der Toorn Personenschade?

Onze ervaren specialisten helpen u kosteloos met het claimen van uw smartengeld.
Gratis adviesgesprek